George Town, Penang

George Town (喬治市, Yîn-ngî: Georgetown) he Mâ-lòi-sî-â Pulau Pinang ke sú-fú, yî Yîn-koet koet-vòng George 3-sṳ miang-miàng, George Town vi-yî Pinang-tó tûng-pet-phu, ngìn-khiéu 157,743-ngìn, yì-yèn cháng-ke Pulau Pinang tû-fi-khî yok-yû 125-van ngìn, he Mâ-lòi-sî-â thi-sâm thai tû-fi-khî. George Town chhai 2008-ngièn 7-ngie̍t 7-ngit chṳn-sṳt lâu Melaka ke sú-fú Malacca Sṳ thùng-sṳ̀ tên-ki sṳ-kie vùn-fa vì-sán miàng-liu̍k.

George Town.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯