George 2-sṳ (Yîn-koet)

George 2-sṳ (George II of Great Britain, 1683-ngièn  11-ngie̍t 10-ngit  – 1760-ngièn  10-ngie̍t 25-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover sién-ti-hêu.

George 2-sṳ (Yîn-koet).

Sâng-phìn編輯

Kâ-thìn編輯

Chú-siên編輯

Siông-kôan chok-phín編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯