George 1-sṳ (Yîn-koet)

George 1-sṳ (George I of Great Britain, 1660-ngièn  3-ngie̍t 28-ngit  – 1727-ngièn  6-ngie̍t 11-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover sién-ti-hêu.

George 1-sṳ (Yîn-koet).

Sâng-phìn編輯

Kâ-thìn編輯

Chú-siên編輯

Siông-kôan chok-phín編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯