Gapyeong Khiun

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Gapyeong Khiùn)

Gapyeong Khiun (Hòn-ngî: 가평군/加平郡) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 843.26 phìn-fông kûng-lî, 2003- ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 55,415-ngìn.

Gapyeong Khiun.
Gapyeong Khiun.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯