Fortaleza

Fortaleza he Pâ-sî pet-phu chhùng-yeu kîn-chi sàng-sṳ. Ceará-chû chṳn-fú só-chhai-thi khi̍p chhùng-yeu kóng-khiéu. Tû-fi-khî ngìn-khiéu yok 2,609,716 (2016-ngièn), mien-chit 7,440,053 phìn-fông kûng-lî.

Fortaleza.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

 
Fortaleza.

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯