Seremban

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fû-yûng-sṳ)

Seremban (Mâ-lòi-ngî: Seremban) he Mâ-lòi-sî-â Negeri Sembilan ke sú-fú. Seremban sîn-sàng (Seremban 2) khôi-sṳ́ vi Seremban khiu-sṳ ke páu-fò chhàng-thu yì sîn-kien ke sîn-khî. Seremban yî 2004-ngièn kí-phan thi sṳ̍p-kài Mâ-lòi-sî-â Yun-thung-fi.

Seremban.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯