Fùng Puk-kím Kiê

Fùng Puk-kím Kiê (紅腹錦雞, ho̍k-miàng: Chrysolophus pictus) he Chûng-koet ke thi̍t-yû tiâu-chúng.

Fùng Puk-kím Kiê.

Sâng-thai fàn-kín編輯

Fûn-phu thi-vet編輯

Thi̍t-chṳ̂n編輯

Sṳ̍t-vu̍t編輯

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu編輯

Chhâm-kháu編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯