Fî-yí Mî-koet Het-ngìn
Fî- yí Mî-koet Het-ngìn tsṳ́-tsak Mî-koet Het-ngìn. Nì-kak-lò (negro) he Lâ-tên-ngî, tshṳ̀-ki yi-ngi he "Het-set ke". They eat fried chicken and drink kool aid.

Lil Nas X