Derby-sṳ.

Derby-sṳ he vi-yî Yîn-koet Tûng Midlands Khî-vet ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, Derbyshire ke nàm-phu, ngìn-khiéu 233,700, mien-chit 78.03 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,028 mî phìn-fông kûng-lî。

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá