Delaware, he Mî-koet ke yit-chû, he chui-chó kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng ke chû, ku-só yû “thi-yit chû”liá-chak chhṳ̂n-fû. Kâi chû yî 1787-ngièn 12-ngie̍t 7-ngit kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng. Kì ya-he Mî-koet thi-ngi-séu ke chû, kiùn lio̍k-thai yî Rhode-tó-chû, ya-he kiùn yû ke lióng-ke séu-yî yit-van phìn-fông kûng-lî ke mì-hîn chû.

Flag of Delaware.svg
Map of USA DE.svg
Dover Delaware.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Fap-li̍t編輯

Chṳn-fú編輯

Thi-lî編輯

Koet-kâ Kûng-yèn編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chhung-yeu Sàng-sṳ編輯

Kau-yuk編輯

Chṳt-ngia̍p Thí-yuk編輯

Kâu-thûng編輯

Yû-miàng ke Chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯