Delaware, he Mî-koet ke yit-chû, he chui-chó kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng ke chû, ku-só yû “thi-yit chû”liá-chak chhṳ̂n-fû. Kâi chû yî 1787-ngièn 12-ngie̍t 7-ngit kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng. Kì ya-he Mî-koet thi-ngi-séu ke chû, kiùn lio̍k-thai yî Rhode-tó-chû, ya-he kiùn yû ke lióng-ke séu-yî yit-van phìn-fông kûng-lî ke mì-hîn chû.

Flag of Delaware.svg
Map of USA DE.svg
Dover Delaware.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Fap-li̍tPhiên-siá

Chṳn-fúPhiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Koet-kâ Kûng-yènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chhung-yeu Sàng-sṳPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chṳt-ngia̍p Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Yû-miàng ke Chṳn-chhṳ ngìn-vu̍tPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá