Decius (Lâ-tên-ngî: Caesar Gaius Messius Quintus Trajanus Decius Augustus, 201-ngièn - 251-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (249-ngièn - 251-ngièn chhai-vi).

Decius.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá