Decius (Lâ-tên-ngî: Caesar Gaius Messius Quintus Trajanus Decius Augustus, 201-ngièn - 251-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (249-ngièn - 251-ngièn chhai-vi).

Decius.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯