Danyang Khiun

Danyang Khiun (Hòn-ngî: 단양군/丹陽郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 781.07 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 37,320-ngìn.

Danyang Khiun.
Danyang Khiun.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯