Claudius Gothicus (Lâ-tên-ngî: Marcus Aurelius Valerius Claudius Augustus, 210-ngièn - 270-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (268-ngièn - 270-ngièn chhai-vi).

Claudius Gothicus.
Map of Ancient Rome 271 AD.svg

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá