Chhṳ-yù Pâng-sén

Chhṳ-yù Pâng-sén (Yîn-ngî: Free State; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Vrystaat) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 129,480 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 2,745,590-ngìn. Sú-fú Bloemfontein.

Chhṳ-yù Pâng-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Chhṳ-yù Pâng-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯