Kâu-thûng kûng-khí

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhâ)

Kâu-thûng kûng-khí lòi tsṳ́-tshut yit-tshiet tsai-tén ngìn fe̍t vu̍t-thí yit-thùng sán-sên vi-yì ke ngìn-tsho kûng-khí.