Chang Thien-chṳ́ Fat-sa Kie-son-kî Thôn-chhèn Só-mèu

Chang Thien-chṳ́ Fat-sa Kie-son-kî Thôn-chhèn Só-mèu (Positron Emission Tomography) he yit-chúng Fu̍t-yî-ho̍k sṳ̀n-siong kî-su̍t, kì chhiòn-sṳ̂n thì-kiûng sâm-vì ke fò-kûng-nèn yun-chok ke thù-siong.

Chang Thien-chṳ́ Fat-sa Kie-son-kî Thôn-chhèn Só-mèu.