Chandler, Quebec

Chandler, Quebec he Québec-sén Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1729-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 435.50 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 7,703-ngìn (2011-ngièn).

Chandler, Quebec.
Chandler, Quebec.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chandler, Quebec siông-koân ke tóng-on.