Chaharmahal lâu Bakhtiari-sén

Khap-hâ-mâ-hâ-le̍t lâu Pâ-het-tì-â-lî-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان چهارمحال و بختیاری‎‎, Ostān-e Chahār-Mahāl-o Bakhtiyārī ) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 16,332 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 895,263 (2011-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Sâ-het-ngì-khù-ngì-tet-sṳ.

Khap-hâ-mâ-hâ-le̍t lâu Pâ-het-tì-â-lî-sén.
Khap-hâ-mâ-hâ-le̍t lâu Pâ-het-tì-â-lî-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chaharmahal lâu Bakhtiari-sén siông-koân ke tóng-on.