Chūbu Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中部地方/ ちゅうぶちほう Chūbu Chihō?) vi yî Ngit-pún Honshū chûng-phu, vì Ngit-pún pat-thai thi-khî chṳ̂-yit.

Chūbu Thi-fông.
Fu-sṳ-sân he Chūbu Thi-fông chui yû-miàng ke thi-phiêu.
Chūbu Thi-fông li̍t-sṳ́ yû-kiú ke chhûn-chông.
Miàng-kú-vuk-sṳ.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Kín-tiám 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Hàng-chṳn 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap 編輯