Chūbu Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中部地方/ ちゅうぶちほう Chūbu Chihō?) vi yî Ngit-pún Honshū chûng-phu, vì Ngit-pún pat-thai thi-khî chṳ̂-yit.

Chūbu Thi-fông.
Fu-sṳ-sân he Chūbu Thi-fông chui yû-miàng ke thi-phiêu.
Chūbu Thi-fông li̍t-sṳ́ yû-kiú ke chhûn-chông.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-chiapPhiên-siá