Chūbu Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中部地方/ ちゅうぶちほう Chūbu Chihō?) vi yî Ngit-pún Honshū chûng-phu, vì Ngit-pún pat-thai thi-khî chṳ̂-yit.

Chūbu Thi-fông.
Fu-sṳ-sân he Chūbu Thi-fông chui yû-miàng ke thi-phiêu.
Chūbu Thi-fông li̍t-sṳ́ yû-kiú ke chhûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯