Cebu-ngî

Cebu-ngî (Sinugboanon) he yit-chúng chhai Fî-li̍t-pîn chûng-phu ke Visayas Khiùn-tó lâu nàm-phu Mindanao tó ke pet-phu ke ngî-ngièn, su̍k-yî nàm-tó ngî-ne Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k. Kîn-kí Mìn-chhu̍k-ngî (Ethnologue) chhí-hâ ke 1995-ngièn thúng-kie sṳ-sṳ, Cebu-ngî yû ngî-ngièn ngìn-khiéu chhêu-ko lióng-chhiên-van ngìn.

Cebu-ngî fûn-phu

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Cebu-ngî Wikipedia