Carus (Lâ-tên-ngî: Marcus Aurelius Carus Augustus, 222-ngièn - 283-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (282-ngièn - 283-ngièn chhai-vi).

Carus.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯