Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột he Ye̍t-nàm Đắk Lắk sén sén-fi.

Buôn Ma Thuột