Bryansk-chû

Bryansk-chû (Ngò-ngî: Бря́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Bryansk-chû ke mien-chit he 34,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,278,217-ngìn, sú-fú Bryansk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.7%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.1%.

Bryansk-chû Khì-chì
Bryansk-chû Vûn-chông
Bryansk-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯