Bernard Sanders, 1941-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit - ) , Mî-koet Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, thoi-péu Fu̍t-mùng-thi̍t-chû, 2013–2015-ngièn Chhâm-ngi-yen Thui-ńg Kiûn-ngìn Ve-yèn-fi chú-sit, 2015-ngièn Chhâm-ngi-yen Chhòi-chṳn Yi-son Ve-yèn-fi chhai-yâ tóng-phai liâng-chhiu. Kì he Mî-koet Koet-fi sṳ́ -sông ngim-khì chui-chhòng ke mò-tóng-phai thu̍k-li̍p ngi-yèn. 2015-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit, siên-pu yî Mìn-chú-tóng ngìn sṳ̂n-fûn chhâm-kâ kok-tak 2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng Sién-kí.

Bernie Sanders.

Sâng-phìnPhiên-siá

Chó-khì chṳn-chhṳ sâng-ngàiPhiên-siá

Chung-ngi-yen sṳ̀-khìPhiên-siá

Chhâm-kâ-Chúng-thúng thai-siénPhiên-siá

Ke-ngìn sâng-fa̍tPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá

Fóng-munPhiên-siá

Siông-kôan vùn-chôngPhiên-siá