Bangka-Belitung Khiùn-tó

Bangka-Belitung Khiùn-tó (Yin-nì-ngî: Kepulauan Bangka Belitung) he Yin-nì ke yit-ke sén-fun, yù Bangka-tó yî-khi̍p Belitung-tó chû-sṳ̀n, lâu Nàm Sumatera kak-hói siông-mong. Bangka-Belitung Khiùn-tó ngièn-pún su̍k-yî Nàm Sumatera, 2000-ngièn tân-thu̍k sat-sén. Sú-fú chhai Pangkal Pinang. 2004-ngièn ngìn-khiéu he 1,012,655 ngìn.

Bangka-Belitung Khiùn-tó

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯