Balbinus (Lâ-tên-ngî: Decimus Caelius Calvinus Balbinus Pius Augustus, 178-ngièn - 238-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (238-ngièn - 238-ngièn chhai-vi).

Balbinus.

Kâ-chhu̍k poi-kín phiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngièn phiên-siá

Sâng-phìn kién-kie phiên-siá

Chhâm kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá