Balbinus (Lâ-tên-ngî: Decimus Caelius Calvinus Balbinus Pius Augustus, 178-ngièn - 238-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (238-ngièn - 238-ngièn chhai-vi).

Balbinus.

Kâ-chhu̍k poi-kín

phiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngièn

phiên-siá

Sâng-phìn kién-kie

phiên-siá

Chhâm kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá