Arcadius (Lâ-tên-ngî: Flavius Arcadius Augustus, 377-ngièn - 408-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (395-ngièn - 408-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá