Arcadius (Lâ-tên-ngî: Flavius Arcadius Augustus, 377-ngièn - 408-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (395-ngièn - 408-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín

phiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngièn

phiên-siá

Sâng-phìn kién-kie

phiên-siá

Chhâm kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá