Aquitaine he Fap-koet sî-nàm-phu yit-chak thai-khî ke miàng-chhṳ̂n, khiung-yû Dordogne-sén, Gironde-sén, Landes-sén, Lot-et-Garonne-sén, Pyrénées-Atlantiques-sén tén hàng-chṳn-khî. Aquitaine mien-chit 41,308 phìn-fông kûng-lî, cham chhiòn Fap-koet chúng mien-chit ke 7.6%. Aquitaine sî-lìn Thai-sî-yòng, nàm chiap Sî-pân-ngà.

Aquitaine .
Aquitaine Khì-chì
Aquitaine Vûn-chông
Aquitaine .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Aquitaine siông-koân ke tóng-on.