Aquitaine

Aquitaine he Fap-koet sî-nàm-phu yit-chak thai-khî ke miàng-chhṳ̂n, khiung-yû Dordogne-sén, Gironde-sén, Landes-sén, Lot-et-Garonne-sén, Pyrénées-Atlantiques-sén tén hàng-chṳn-khî. Aquitaine mien-chit 41,308 phìn-fông kûng-lî, cham chhiòn Fap-koet chúng mien-chit ke 7.6%. Aquitaine sî-lìn Thai-sî-yòng, nàm chiap Sî-pân-ngà.

Aquitaine .
Aquitaine Khì-chì
Aquitaine Vûn-chông
Aquitaine .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Aquitaine siông-koân ke tóng-on.