Angola Khiung-fò-koet
República de Angola
Flag of Angola.svg
Emblem of Angola.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet tshiu-he li̍t-liong
koet-kô: Ôn-kô-lâ, Tshièn-tsin
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Angola AU Africa.svg
Angola ke só-chhai.
sú-tû Luanda
Chui-thai sàng-sṳ Luanda
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 1,246,700 km² sṳ-kie thi 22 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Phù-thò-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 25,789,024 ngìn , sṳ-kie thi 50 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 27.14 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 169 miàng
mìn-chhu̍k Angola-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ao
koet-chi thien-fa khî-ho +244

Angola he Fî-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, ngìn-khiéu yok-yû yit-tshiên 910 tô van ngìn. 1975-ngièn thot-lì Phù-thò-ngà tshṳ̍t-mìn-thi sṳ̂n-fun.

Li̍t-sṳ́編輯

1490-ngièn Phù-thò-ngà ke tshṳ̍t-mìn thúng-tshṳ khôi-sṳ́.

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Tshung-yeu sàng-tsṳ́n編輯