Khôi-khí chú sién-tân
Andorra la Vella

Andorra la Vella he Andorra ke sú-tû.