Altai Khiung-fò-koet (Altai-ngî: Алтай Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Altai Khiung-fò-koet mien-chit 92,600 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 206,168 (2010-ngièn), sú-tû Gorno-Altaysk. Altai Khiung-fò-koet Altai-ngìn cham ngìn-khiéu 34.5%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 56.6%.

Altai Khiung-fò-koet Koet-khì
Altai Khiung-fò-koet Koet-fui
Altai Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá