Achtkarspelen

Achtkarspelen he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, tûng-phu lâu kak lò nèn kîn sén siông-lìn, vi chhú Hò-làn pet-phu. Mien-chit vì 103.99 phìn-fông chhiên-mí, 2007-ngièn ngìn-khiéu vì 28,151 ngìn.

Achtkarspelen.
Flag of Achtkarspelen.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯