Achtkarspelen he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, tûng-phu lâu kak lò nèn kîn sén siông-lìn, vi chhú Hò-làn pet-phu. Mien-chit vì 103.99 phìn-fông chhiên-mí, 2007-ngièn ngìn-khiéu vì 28,151 ngìn.

Achtkarspelen.
Flag of Achtkarspelen.svg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá