Liá-he Wikipedia Yung-fu-ya̍p
Liá-pán m̀-he pak-khô chhiòn-sû vùn-chông. Ngì na-he chhai Wikipedia yî-ngoi khon-kien liá-ya̍p, ngì chhiu-he chang-chhai liù-lám yit-chak kiang-chhiong mióng-chhàm. Chui-sîn pán chhiáng fóng-mun http://hak.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B6:Ffffnm.
WikimediaWikimedia Foundation RGB logo with text.svg
chaus
巴別使用者資訊
zh-N 中文是这位用户的母语
zh-Hans-CN-N 这位用户明白以母语为主的大陆式中文
hak-0 Liá chak yung-fu vàn-chhiòn m̀ hiáu Hak-kâ-ngî.
邇隻用戶完全毋曉客家語
en-1 This user has basic knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
zh-Hans-5 这位用户的简体中文达到专业水平
zh-Hant-4 這位使用者會接近母語水準的 繁體中文
lzh-2 此君有志文言也。
zh-Hant-TW-3 這位用戶有高等台式中文知識。
yue-1 呢位用戶有基本廣東話知識。
zh-Hant-HK-1 這位用戶有基本港式中文知識。
使用者 (依語言)