Wikipe-tan holding sign cropped.png

歡迎

汝好!歡迎加入維基百科!

承蒙汝對維基百科嘅興趣與貢獻,希望汝會中意邇位。除開歡迎辭以外,也請汝了解以下重要文章:

政策
GNU
版權問題解答
貢獻內容必須係汝所著或獲得授權
並同意在CC-by-sa-3.0與GFDL條款下發布
手冊
問號
有問題? 請到互助客棧詢問,或在對話頁提出。莫添忘訖矣:討論後愛簽名,方式之一係留下4條波浪紋「 ~~~~ 」。
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here, Thank you for visiting!

{{subst:#if: |{{subst:var1|</}}{{subst:var1|span>}}我係歡迎汝嘅維基人:{模板:Sign }{{subst:var1|<}}{{subst:var1|1=span style="display:none">}} |{{subst:var1|</}}{{subst:var1|span>}}我係歡迎汝嘅維基人: Hakka (talk) 08:07, 20 Ńg-ngie̍t 2013 (UTC)


Liá-he yit-ke hàn-mò kien-li̍p chong-ho ke ngia̍k-miàng yung-fu ke tui-fa-hong. Só-yî chṳ́-nèn yung IP thi-tiám lòi lâu kí lièn-lo̍k. Ke-IP thi-tiám khó-nèn yù-chhai kí-miàng yung-fu khiung-hióng. Kó-yèn ngì-he yit-miàng ngia̍k-miàng yung-fu ngin-vì pún-hong song ke phìn-lî kiên ngì mò-kôan, chhiáng Chhóng-kien sîn chong-ho fe̍t-chá Tên-ngi̍p khó-yî phit-miên lòi-yì khì-thâ ngia̍k-miàng yung-fu ke fun-lon.