"Thai-hòn Mìn-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
update
se-mì無編輯摘要
se-mì (update)
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = JungHwang HongKyo-wonahn <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
63

次編輯