"Montpellier Thai-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
*Montpellier Thi-yit Thai-ho̍k (Université Montpellier 1): Chú-yeu yù [[Yî-ho̍k-yen]], [[Fap-ho̍k-yen]], [[Kîn-chi|Kîn-chi Kón-lî Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
*Montpellier Thi-ngi Thai-ho̍k (Université Montpellier 2): Chú-yeu yù Lî-kûng Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
*Montpellier Thi-sâm Thai-ho̍k (Université Paul-Valéry Montpellier 3): Chú-yeu yù [[Ngìn-vùn]] lâu [[Sa-fi Khô-ho̍k Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
 
==Káu-sṳ́ ==
==Chhâm-kháu chṳ̂-liau==
==Chhâm-siòng==
*[[Fap-koet Thai-ho̍k Lie̍t-péu]]
==Ngoi-phu lièn-chiap==
{{Commons|Category:Université de Montpellier|{{PAGENAME}}}}
1,462

次編輯