"Matsue-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(透過翻譯頁面 "松江市" 建立)
 
無編輯摘要
[[File:Matsue_montage.jpg|right|thumb|350px|{{PAGENAME}}.]]
'''Tshiùng-kông-sṳ'''
''' Matsue-sṳ'''/ '''Tshiùng-kông-sṳ''' ([[Ngit-ngî]]: 松江市) vi-yî [[Ngit-pún]][[Shimane-yen]] pet-phu [[Shingi fù]] tûng-ngan, he tó Shimane yen tû, hien yû kî-mìn khiûn 20 van, ya-he chhiòn Ngit-pún ngìn-khiéu chui séu ke yen tû. 2012-ngièn 4-ngie̍t sṳ̂n kak sṳ̀n-vì [[thi̍t li sṳ]]. Chú-yeu he khî vi-yî lièn-kiet Shingi fù fò [[chûng hói]] ke [[thai khiâu chhôn]] lióng chet, ya yîn-chhṳ́ yû súi tû chṳ̂ chhṳ̂n; thùng-sṳ̀ ya yîn [[chhut yùn vùn-fa]] yì vùn-miàng.
 
Thai khiâu chhôn pet chet pûn chhṳ̂n-vì khiâu pet, vì kha chó-khì khôi-fat ke sṳ khî, [[chhiùng Kông-sàng]] chit vi-yî chhṳ́; nàm chet chet chhṳ̂n-vì khiâu nàm, vì sîn ke sṳ khî, [[chhiùng kông chhàm (Ngit-pún)| chhiùng kông chhàm]] chet vi-yî chhṳ́. Sṳ-nui yî yúng-yû het-pha̍k lióng-set ke ńg chhèn [[thiên sú kok]], kô 30 mí ke chhiùng Kông-sàng vì chûng-sîm, kú sṳ̀ yen, [[sṳ̀n sa]] yî-khi̍p kok sṳ̀-thoi kú tsiak chho lo̍k chhai chhiùng kông khiu Sàng-khî, chen-thiâm liáu kú-sàng chhiùng kông ke mùi li̍t.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
==Vùn-fa==
==Kau-yuk==
==Kín-tiám==
==Kîn-chi==
==Ngìn-khiéu ==
==Hàng-chṳn ==
==Sa-fi ==
== Chhâm-kháu chṳ̂-liau ==
<div class="references-small">
<references></references>
</div>
==Kâu-thûng==
 
 
[[Category:Ngit-pún]]
1,462

次編輯