"Tajikistan" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Thap-kit-khiet-sṳ̂-thánTajikistan
{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = Thap-kit-khiet-sṳ̂-thánTajikistan
| koet-khì vùn-khien-miàng = Flag of Tajikistan.svg
| khì-ho vùn-khien-miàng = Coat of arms of Tajikistan.svg
| koet-kô miàng-chhṳ̂n = Surudi Milli
| koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng = LocationTajikistan.png
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Thu-song-phe̍tDushanbe]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Thu-song-phe̍tDushanbe]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-thú mien-chit su-kí = 143,100
| mien-chit phài-miàng = 92
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî =
| kôn-fông ngî-ngièn = [[Thap-kit-khietTajik-vùn]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 6,863,752<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 95
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 48
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 120
| mìn-chhu̍k = [[Thap-kit-khietTajik-ngìn]]
| chûng-kau =
| chú-yeu chiet-ngit =
|}}
 
'''Tajikistan''' (Hon-ngî yîm-yi̍t: Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán ''塔吉克斯坦'' ya-he Thap-kit-khiet ''塔吉克'') he [[Chûng-Â]] koet-kâ tsṳ̂-yit, tshai-yî [[Â-fu-honAfghanistan]]‎ khi̍p [[Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán‎Uzbekistan‎]] tsṳ̂-kiên, he Chûng-Â tsû-koet tsṳ̂-tsûng koet-thú mien-tsit tsui-séu ke koet-kâ. 1991-ngièn [[Sû-lièn]] kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
4,508

次編輯