"Firenze" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Hak-ngìn 已移動頁面 Fu̍t-lò-lùn-satFu̍t-lò-lùn-sṳ̂
se-mì無編輯摘要
[[File:Palazzo_Pitti_Gartenfassade_Florenz.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Calcio_Storico_Corteo.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
''' Fu̍t-lò-lùn-satsṳ̂''' ({{lang-it|Firenze}}, {{lang-la|Florentia}}, Yi-thai-li sṳ̂ kô: {{lang|it|Fiorenza}}, Yîn-ngî: {{lang|eng|Florence}}) he [[Yi-thai-li]] chûng-phu <ref>http://ec.Europa.Eu/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.Cfm?List=nuts Nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Unione Europea</ref>[[Thok-sṳ̂-khà-na̍p |Thok-sṳ̂-khà-na̍p Thai-khî]] lâu [[fu̍t Fu̍t- -lùn -sṳ̂ -sén]] ke Sú-fú, yúng-yû 366,091 miàng sàng-sṳ ngìn-khiéu <ref>Bilancio demografico anno 2008, dati [http://demo.Istat.It ISTAT]</ref>, he kâi thi-khî mien-chit chui-thai, ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, yî-khi̍p chú-yeu ke Li̍t-sṳ́, vùn-fa fò sông-ngia̍p chûng-sîm. Chhiùng kâi sṳ yèn-chhûn chhut hi ke Fu̍t-lò-lùn-sat - phú là thok - phì sṳ̂ thok â Tû-fi-khî khiung yû 1,506,098 miàng kî-mìn.
 
Fu̍t-lò-lùn-satsṳ̂ chên-kîn chhòng-khì chhú-yî [[mî thi khì kâ-chhu̍k]] khúng-chṳ chṳ̂-hâ, he Êu-chû chûng Sṳ-ki chhùng-yeu ke vùn-fa, sông-ngia̍p fò kîm-yùng chûng-sîm, pin chên yit-thu he [[Yi-thai-li thúng-yit]] heu ke [[sú-tû]] (1865-1871-ngièn).
Fu̍t-lò-lùn-satsṳ̂ pûn ngin-vì he [[vùn ngi fu̍k-hîn]] yun-thûng ke tan-sâng thi, [[ngi-su̍t]] lâu [[kien-chuk]] ke yèu làm chṳ̂-yit, yúng-yû chung-tô ke Li̍t-sṳ́ kien-chuk, fò chhông phín fûng-fu ke Pok-vu̍t kwón (chû yì [[vû fui tsṳ mî su̍t kwón]], [[ho̍k-yen mî su̍t kwón]], [[pâ khiet lò mî su̍t kwón]], [[pit thì kiûng]] nui ke [[pha là thì nâ mî su̍t kwón]] tén). [[Li̍t-sṳ́]] sông yû hí-tô [[vùn-fa]] miàng-ngìn tan-sâng, fa̍t-thûng yî chhṳ́ thi, pí-kha chho̍k-miàng ke yû [[sṳ̂ ngìn]][[than tên]], [[va̍k kâ]][[lie̍t o na̍p tô tha̍t fûn khì]], [[mí khôi lóng kî lò]], Khô-ho̍k-kâ [[ka li lio̍k]], chṳn-chhṳ-lî-lun kâ [[mâ kî vì li]], tiâu sok kâ [[tô na̍p thai lò]] tén. <!-- 1982-ngièn, --> fu̍t Fu̍t- -lùn sat-sṳ̂ Li̍t-sṳ́ chûng-sîm pûn lie̍t-vì [[sṳ-kie vùn-fa vì-sán]].
 
==Li̍t-sṳ́==
1,110

次編輯