"Alpes sân" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
se-mì無編輯摘要
''' Â-ngì-pî-sṳ̂ sân ''' ({{lang-de|'''Alpen'''}}; {{lang-fr|'''Alpes'''}}; {{lang-it|'''Alpi'''}}) he yit-chho vi-yî [[Êu-chû]] chûng-sîm ke [[Sân-mak]], kì fu̍k-koi liáu [[Yi-thai-li]] pet-phu piên-kie, [[Fap-koet]] tûng-nàm-phu, [[Shuì-sṳ]], [[Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên]], [[O-thi-li]], [[Tet-koet]] nàm-phu khi̍p [[Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â]]. Kì cho-tet pûn se fûn-vì sâm-ke phu-fûn, chhiùng [[Thi-chûng-hói]] to pha̍k lóng fûng ke sî Â-ngì-pî-sṳ̂ sân, chhiùng o sṳ̂ thi̍t kuk (Yi-thai-li sî-pet-phu yit Chhṳ-chhṳ-khî) to pu le̍t nui sân khiéu (O-thi-li fò Yi-thai-li kâu-kie chhú) ke chûng Â-ngì-pî-sṳ̂ sân, chhiùng pu le̍t nui sân khiéu to sṳ̂ lo̍k vùn nì â ke tûng Â-ngì-pî-sṳ̂ sân. Êu-chû hí-tô thai hò tû fat ngièn yî chhṳ́, súi li̍t chṳ̂-ngièn fûng-fu, vì lî-yû, thu ká, liàu yông sṳn thi.
 
Â-ngì-pî-sṳ̂ sân khiung yû 128 chho hói-pha̍t chhêu-ko 4000 kûng-chhak ke sân-fûng {{Fact|time=2007-07-16T11:04:40Z}}, khì-chûng chui-kô fûng [[pha̍k lóng fûng]] hói-pha̍t 4810.45 kûng-chhak <ref name="smh4810.45">{{cite news | url = http://www.Smh.Com.Au/environment/mont-blanc-shrinks-by-45cm-in-two-years-20091106-i0kk.Html | work=The Sydney Morning Herald | title=Mont Blanc shrinks by 45cm in two years | date=6 November 2009}}</ref>, vi-yî Fap-koet fò Yi-thai-li ke kâu-kie chhú. Sân-mak chhṳ̀n fû-hìn, chhòng 1200 kûng-lî, khôn 130~260 kûng-lî, phìn-kiûn hói-pha̍t yok 3000 kûng-chhak, chúng mien-chit yok 22 van phìn-fông kûng-lî <ref> không tshiûng van, 《 Chûng-koet thai pak-khô chhiòn-sû 》- Â-ngì-pî-sṳ̂ sân </ref>.
 
==Li̍t-sṳ́==
1,110

次編輯