"Chhiâng-chhòng Kô-ngièn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Chhiâng-chhông Kô-ngièn ''', he [[Chûng-Â]] yit-ke [[kô-ngièn]] thi-khî, kì he sṳ-kie sông chui-kô ke kô-ngièn, phìn-kiûn hói-pha̍t kô-thu 4,500 mí (4000~5000 kûng-chhak), mien-chit 250 van phìn-fông kûng-lî, yû “''' sṳ-kie vuk tsit '''”, “''' siet vet kô-ngièn '''” fò “''' thi-sâm khi̍t '''” chṳ̂ chhṳ̂n. Chûng-koet kin-nui chṳ̂ chhiâng chhông kô-ngièn, cham chhiòn Chûng-koet 23% mien-chit, vi-yî [[Pet-vúi]] 25°-40° lâu [[Tûng-kîn]] 74°-104° chṳ̂-kiên.
 
Kô-ngièn piên-kie, tûng vì [[vàng thôn Sân-mak]], nàm, sî vì [[Hí-mâ-là-ngâ Sân-mak]], pet vì [[Khwun-lûn Sân-mak]]. Hâm-koi koet kin yû [[Chûng-koet]] [[Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî]], [[Chhiâng-hói-sén]] chhiòn-kin, [[Sîn-kiong Vì-ngâ-ngì Chhṳ-chhṳ-khî]], [[Kâm-sok-sén]], [[Si-chhôn-sén]], [[Yùn-nàm-sén]] phu-fûn, yî-khi̍p [[Put-tan]], [[Nì-phok-ngì]], [[Yin-thu]] ke [[là tha̍t khiet]] tén thi.
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
1,110

次編輯