"Maharashtra" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pâng he khi̍p-yín ngoi koet thèu chṳ̂ chui-tô ke Yin-thu thi-khî, yì-chhiâ khì chhut khiéu chúng ngiak tha̍t-to chhiòn-koet ke 32%. Chui yû-miàng ke kín tiám he su̍k-yî [[sṳ-kie vùn-fa vì-sán]] ke [[â-yî-thò-sa̍k-fut]] lâu [[âi lo̍k là sa̍k fut]].
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
==Vùn-fa==
==Kau-yuk==
==Kín-tiám==
==Kîn-chi==
==Ngìn-khiéu ==
==Hàng-chṳn ==
==Sa-fi ==
==Kâu-thûng==
 
[[Category:Yin-thu]]
1,110

次編輯