"Kilimanjaro Sân" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Mount_Kilimanjaro.jpg|right|thumb|350px|Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân.]]
[[File:Mount_Kilimanjaro_Dec_2009_edit1.jpg|right|thumb|350px|Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân.]]
'''Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân''' ([[Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî]]: Kilimanjaro, yi vì "tshán-lan fat-kông ke sân") vi-yî [[Thán-sông-nì-â]] tûng-pet ke [[Kit-li̍t-mâ-chap-lò-khî]], lìm khiûn [[Khén-nì-â]] piên-kie, sṳ-fî chû ke chui-kô sân, sòng pûn chhṳ̂n-vì “ Fî-chû vuk tsit ”, “ [[Fî-chû]] chṳ̂ vòng ”. Khì chui-kô fûng vì kî pok fûng (ya chhṳ̂n vû fû lû fûng), hói-pha̍t 5,895 mí (19,341 Yîn chhak). Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân ke phu-fûn sân-khî pûn chṳ́ thin vì [[Kit-li̍t-mâ-chap-lò Koet-kâ Kûng-yèn]], pin tên-liu̍k vì [[Sṳ-kie Vì-sán]].
1,361

次編輯