"Swahili-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî''' (kiswahili) su̍k-yî Pân-thù Ngî-chhu̍k, sṳ-fî chû ngî-ngièn sṳ́-yung ngìn-sú chui-tô ke ngî-ngièn chṳ̂-yit (5500 van tô...)
 
無編輯摘要
Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî he [[Thán-sông-nì-â]], [[Khén-nì-â]], [[Vû-kòn-tha̍t]] ke [[kôn-fông ngî-ngièn]], [[Kông-kó Mìn-chú Khiung-fò-koet]] ke [[koet-kâ]] [[ngî-ngièn]] chṳ̂-yit, Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî ke fông-ngièn koi chhe̍t kâ ngî he [[Khô-mô-lò]] ke [[kôn-fông ngî-ngièn]] chṳ̂-yit. Chhai chan pí â, mâ là vì, Pu-lùng-thit, Lû-vong-tha̍t, mo̍k sông pí khiet tén [[Tûng-Fî]] lâu [[Chûng-Fî]] ke [[koet-kâ]], Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî pûn chok-vì kâu chi [[ngî-ngièn]] sṳ́-yung.
Chó chhai 1728-ngièn Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî he yî Â-là-pak sṳ-mû lòi piâng-siá, chṳ̂-heu to 19 Sṳ-ki su-to Êu-chû chhṳ̍t-mìn chá ke yáng-hióng kói yî Là-tên sṳ-mû lòi piâng-yîm. Yì Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî ya khi̍p-sû liáu thai-liòng Â-lâ-pak-ngî chia chhṳ̀ , lièn ngî-ngièn ke miàng-chhṳ̂n “ sṳ̂ ngá hî lî ” lòi-chhṳ Â-là-pak vùn سواحيل (Sawahil) “ phîn hói thi-khî
 
== Li̍t-sṳ́ ==
 
==Lui-phe̍t ==
== Thi-lî fûn-phu ==
==Fông-ngièn==
== Ngî-yîm ==
==Vùn-fap==
== Kî-pún Tshṳ̀-ki ==
==Sṳ-mû péu ==
== Tsu-sṳt ==
==Tshâm-siòng ==
== Ngoi-phu Lièn-kiet ==
{{InterWiki|code=sw}}
 
[[Category:Ngî-ngièn]]
1,361

次編輯