"Walt Disney Kûng-sṳ̂" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|380px| '''Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂''' (The Walt Disney Company), yi̍t pûn chhṳ̂n-vì “Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂...)
 
無編輯摘要
[[File:Cinderella_castle_day.jpg|right|thumb|380px|]]
'''Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂''' (The Walt Disney Company), yi̍t pûn chhṳ̂n-vì “Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂” (Disney), he yit-kâ Chúng-phu vi-yî [[Mî-koet]] [[Kâ-li-fuk-nì-â-chû]] [[Lo̍k-chham-ki-sṳ]] [[Pak-pân-khiet]] ke tô-ngièn-fa khiam-koet chhòn-mòi [[Kûng-sṳ̂]]. Kì he chhiòn-khiù sû-ngi̍p thi-ngi kô ke Thien-sṳ kóng-pô khi̍p yû-sien Thien-sṳ Kûng-sṳ̂.
 
[[Category: Kûng-sṳ̂]]
182

次編輯