"Wikipedia:Khái-su̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|180px Yá-têu mióng-ya̍p he [http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=hak Hak-kâ-ngî] ke Wikipedia. Yi fôn-ngiàng kông-l...)
 
se-mì無編輯摘要
[[File:2009-07-20 wpy 07.JPG|right|thumb|180px]]
Yá-têu mióng-ya̍p he [http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=hak Hak-kâ-ngî] ke WikipediaVì-kî Pak-khô. Yi fôn-ngiàng kông-lìm lòi khiung-ha siá Hak-Ngî. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi [http://hakka.fhl.net/dict/index_hakka.html Hak-ngî Sṳ-tién], [http://hakka.fhl.net/dict/index_enhakka.html Hak-Yîn Sṳ-tién] lâu [http://hakka.dict.edu.tw Thòi-vàn Kau-iuk-pu Hak-kâ-ngî Sòng-yung-chhṳ̀ Chhṳ̀-tién] chhâm-kháu!
 
* 係唔會讀寫客語白話字[[Help:恁般讀|請看者片!]]
526

次編輯