"Thèu-ya̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
se-mì無編輯摘要
<div style="font-size:222%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;"><span style="color: #17b;">Hak-kâ-ngî </span> [[Vì-kî Pak-khô]]</div>
<div style="top:+0.2em; font-size:102%;">Thai-kâ tû cho-tet [[Wikipedia:Chhóng-kien Sîn Thiàu-muk|Phiên-siá]] liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù [[Pak-khô-chhiòn-sû]].</div>
<div id="articlecount" style="font-size:105%;">[[Hak-kâ-ngî]] ke pán-pún kîm-ha yû <b>[[Special:Statistics|<span style="color: green; font-size: 130%;">{{NUMBEROFARTICLES}} </span>]]</b> vùn-chông.</div>
 
|style="width:100%; font-size:95%; color:#000; text-align:left;"|
526

次編輯