"Thai-hì-chhèn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|280px|Kôn-chhat [[Muk-sên fa̍t-chhiok ke Thai-hì-chhèn, pâu-koat Thai-fùng-pân.]] [[File:Top_of_Atmosphere.jpg|right|thumb|350px|]...)
 
無編輯摘要
[[File:Top_of_Atmosphere.jpg|right|thumb|350px|]]
'''Thai-hì-chhèn''' ([[Tet-ngî]]: Atmosphäre, [[Yîn-ngî]]: Atmosphere, [[Fap-ngî]]: Atmosphère) he yit chhèn su-to chhùng-li̍t khi̍p-yín chhi-lúng chhai yúng-yû ki-thai chṳt-liòng Thiên-thí chû-vì ke [[Hì-thí]], ká-sṳ́ chhùng-li̍t kèu-thai chhiâ Hì-thí ke [[vûn-thu]] kèu tâi, chhiu-nèn chhòng-khì pó-liù chhu. Yû-chak Hàng-sên yúng-yû hí-tô m-thùng ke chú-yeu Hì-thí, pin-chhiâ yû fî-sòng chhṳ̂m-heu ke thai-hì.
 
[[Category:Chhṳ-yèn-kie]]
526

次編輯