"Yàu-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Yao.jpg|right|thumb|350px|瑤族 Yâu-tshu̍k]]
'''瑤族'''係[[中國]]一嘅 [[Séu-su mìn-tshu̍k|少數民族]] .
 
'''Yâu-tshu̍k'''he [[Chûng-koet]] yit-ke [[Séu-su mìn-tshu̍k]] .
 
38

次編輯