"Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: ''' Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t''' (碳氫化合物, Yîn-ngî: Hydrocarbon) he Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke yit-chúng. Liá-chúng Fa-ha̍p-vu̍t chṳ́-yû Thàn lâu ...)
 
無編輯摘要
''' Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t''' (碳氫化合物, [[Yîn-ngî]]: Hydrocarbon) he [[Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t]] ke yit-chúng. Liá-chúng Fa-ha̍p-vu̍t chṳ́-yû [[Thàn]] lâu [[Khîn]] chû-sṳ̀n, khì-chûng pâu-hàm [[vàn-thâng]], [[hî-thâng]], [[kuì-thâng]], [[fàn-thâng]] khi̍p [[fông-thâng]], he chṳ̂n-tô khì-thâ Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke kî-thí.
 
 
[[Category:Fa-ho̍k]]
910

次編輯